Wie Zijn Wij

Lena en mariie koken al meer dan 10 jaar op open vuur met ijzeren ketels. Wat begon als een hobby,werd al snel een passie.

mariie niemantsverdriet is in haar jeugd opgevoed in het klooster van de Cisterciencessen in Assen. Tijdens de pestepidemie in de 14e eeuw  zijn haar ouders overleden en het dorp heeft haar naar de nonnen gebracht. Hier werkt zij, vanaf haar zesde jaar, in de keuken. Als blijkt dat zij gezegend is met lena mariiesdochter, moet zij het klooster verlaten en voorziet zij in hun levensonderhoud door zich als cockemeester te verhuren.

lena mariiesdochter is, uiteraard, voorbestemd hetzelfde beroep uit te oefenen als haar moeder. Ook zij staat vanaf haar zesde levensjaar in de keuken. Inmiddels hoeft mariie haar niets meer te leren. lena is een kundig en zeer succesvol cockemeester geworden.

In het hedendaagse leven is lena mariiesdochter Morgaine Kaal en mariie niemantsverdriet heet dan Ingrid Oosterop-Hensen.

- FOTO'S -